ISO 9001 certificering

01-12-2012

De internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 is de basis voor KS Profiel om continue te verbeteren volgens een gestructureerde methodiek.

Iso9001%20in%20kleur

Ontzorgen is ons doel

Het borgen van de verbeteringen maakt  hier uiteraard onderdeel van uit, waarbij goed opgeleid en vakbekwaam personeel optimaal gebruik maakt van systemen om de processen te sturen. Het ISO 9001 certificaat maakt KS profiel tot een betrouwbare toeleverancier waar continue verbeteren de standaard is!

Sinds augustus dit jaar, is er een nieuwe manager voor kwaliteit en procesverbetering aangesteld. Mart Bierstekers taak is om met behulp van methodieken zoals bijvoorbeeld LEAN Six Sigma de kwaliteit van de eindproducten te borgen en de bedrijfsprocessen te stroomlijnen, zodat doorlooptijden verkort kunnen worden.