Privacy


PRIVACY STATEMENT – KS Profiel B.V. en KS Band en Plaat B.V.
25 mei 2018

KS Profiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Middels dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe ons bedrijf omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. KS Profiel houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Doel

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u op uw rechten willen wijzen en deze respecteren;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Vragen

 Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy statement vragen hierover heeft kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:KS Profiel B.V.Apolloweg 14782 SB MoerdijkT: +31 (0)168-386.240